espa
Μάθετε για τις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς του τομείς (σύμφωνα με παγκόσμιες κλίμακες μέτρησης δεξιοτήτων) από τη βρεφική έως τη γεροντική ηλικία.


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η επιστήμη η οποία, έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιμέρους δεξιοτήτων του παιδιού μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Η εργοθεραπεία, λοιπόν, υποδηλώνει τη θεραπεία μέσα από το έργο. «Έργο» για τα παιδιά θεωρούμε κυρίως το παιχνίδι, γιατί μέσα από αυτό αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες όπως την μάθηση, την μίμηση, την κοινωνικοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να κατευθύνονται προς ένα ορισμένο σκοπό-στόχο ο οποίος είναι η αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο. Μερικές από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να είναι τα εκπαιδευτικά και επιτραπέζια παιχνίδια , οι χειροτεχνίες (χρώματα, πηλός, γύψος κ.α.), το (δράμα και) θεατρικό παιχνίδι, η μουσική, σωματοκινητικό παιχνίδι και οι γραφοκινητικές ασκήσεις.


ΟΜΑΔΑ

Η διεπιστημονική ομάδα του ΛΟΓΟΜΑΓΙΚΑ, απαρτίζεται από διαφορετικές ειδικότητες και μέσω της Αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης και της Διάγνωσης που έπεται, συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάσταση του προβλήματος.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι η διαδικασία συλλογής δεδομένων προκειμένου να ληφθεί μία κλινική απόφαση. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να πάρουμε αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση και παρέμβαση σε πελάτες με διαταραχή επικοινωνίας.


ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ερμηνεία των συλλεχθέντων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων/πληροφοριών που αφορούν τον εξεταζόμενο με σκοπό να αποφασιστεί εάν υφίσταται κάποια δυσκολία και να διαφοροποιηθεί από άλλα παρόμοια προβλήματα (Διαφοροδιάγνωση).ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην βελτίωση προσχολικών δεξιοτήτων (ανάπτυξη εννοιών, προσανατολισμό στο χώρο/χρόνο, προμαθηματικές έννοιες, ασκήσεις προγραφής), καθώς και στην βελτίωση ανάγνωσης και γραφής για παιδιά που ήδη έχουν ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Εμφανίζεται σε παιδιά, τα οποία παρά τη φοίτηση τους σε κανονικές σχολικές τάξεις αδυνατούν να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή. Η λειτουργική αυτή αδυναμία εκδηλώνεται σε παιδιά που διαθέτουν καλή ή πάνω από το μέσο όρο δείκτη νοημοσύνης, έχουν ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη, κατάλληλη διδασκαλία και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον.
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Το παιδί με νοητική υστέρηση χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα χαμηλότερη από το μέσο όρο των παιδιών της ίδιας ηλικίας.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή.
ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά.ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.

Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο