ΝΕΑ

3622.jpg

5 Μαρτίου 20200

Έρευνες δείχνουν ότι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κρύβονται πίσω από τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), αν και τα ακριβή αίτια δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί ερευνητές, προσπαθώντας να διερευνήσουν τους παράγοντες που προκαλούν ΔΕΠ-Υ, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στο ρόλο της διατροφής. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι η διατροφή δεν προκαλεί ΔΕΠ-Υ.


depy-ti-einai-logotherapeia.jpg

29 Οκτωβρίου 20190

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), είναι μία από τις συχνότερες διαταραχές παγκοσμίως και αποτελεί τη συχνότερη διάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Χαρακτηρίζεται από αυξημένα – μη αναμενόμενα από το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού – επίπεδα Απροσεξίας, Υπερκινητικότητας / Παρορμητικότητας, που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργικότητα του παιδιού. Παρά τη διαφοροποίηση των συμπτωμάτων ανάλογα με την ηλικία, τα κύρια χαρακτηριστικά της νόσου επιμένουν σε μεγάλο βαθμό στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.


Skip to content