ΝΕΑ

proforikos-graptos.jpg

21 Νοεμβρίου 20190

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα κάποιος να σκέφτεται ή να χειρίζεται την δομή ενός εκφωνήματος ως κάτι διαφορετικό από το νόημα του (Stackhouse & Wells, 1977). Η φωνολογική ενημερότητα είναι μία μεταγλωσσική δεξιότητα που ουσιαστικά αναφέρεται στην κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της ορθογραφίας/γραφής (Gillon, 2004).


Skip to content